Betonové balkony

Součástí staveb jsou kromě betonových stropů SPIROLL či schodů i předsazené konstrukce, jako balkóny, lodžie, stříšky nebo markýzy. Tyto betonové konstrukce od firmy TEMA Klášterec nad Ohří najdete v mnoha rodinných nebo bytových domech, ale také v komerčních nebo průmyslových objektech.

Při stavbě bytového domu v Plzni se klient rozhodl svěřit dodávku betonových balkónů do rukou naší firmy. Jednalo se o betonové balkónové desky osazené nosníky NIL, které slouží k oddělení tepelného mostu. Naše firma je zároveň výrobcem těchto nosníků. Betonové balkony včetně nosníků NIL jsou v tomto případě navázány na stropní konstrukci SPIROLL, dají se ale navázat na další typy stropních konstrukcí (skládané nebo monolitické stropy). Na základě dodané projektové dokumentace byly na míru zpracovány výkresy jednotlivých balkonů a nosníků NIL. Následoval podpis smlouvy o dílo, zahájení výroby a dodávek dle předem plánovaných etap. Samozřejmostí je zajištění dopravy a šéfmontáže. Zajištění jeřábu se řeší vždy individuálně, v tomto případě se využil staveništní jeřáb objednatele.