Přejít k poptávce

Nosník NIL

ISO nosník NIL je určen pro spojení betonových desek se stropní konstrukcí a současně k jejich tepelnému oddělení. Vyrábí se od roku 2009. Jedná se o 100% český výrobek s originálním řešením přenosu smykových a tlakových sil. Tato funkce zajišťuje výrobku NIL nejmenší tepelnou vodivost, tzn. největší tepelný odpor. Nosník je složen z nosných izolačních ložisek, která jsou vyrobena za použití nerezové oceli 17240, betonářské oceli BSt 500 a oceli S235 s izolantem z extrudovaného polystyrenu (λD=0,035W/(mk)). ISO nosník NIL se používá k oddělení tepelného mostu u balkonů, lodžií, atik, markýz, stříšek, předsazené fasády i pro svislé monolitické stěny. Ohledně informací o ceně nás neváhejte kontaktovat přes formulář, poptávka je nezávazná.

HLAVNÍ VÝHODY:

 • 100% český výrobek
 • Maximální variabilita výrobku
 • Rozměr nosníku od 100mm až do 1500mm
 • Jednoduchá a rychlá montáž
 • Minimum vyčnívajících prvků
 • Výborné tepelně-izolační vlastnosti(nejpoužívanější prvek pro tloušťku balkonové desky 20cm je NIL EX 20/2 – λ=0,0036W/mk)
 • Výrobek je oboustranně symetrický, strana balkonová a stropní je stejná
 • Zaručená korozivzdornost, použitá nerezové ocel
 • Použitá nerezová ocel zaručuje korozivzdornost
 • Modulové rozměry
 • Snadné navrhování a vysoká únosnost
 • Nízká cena 
 • Krátké dodací lhůty

NABÍZENÉ SLUŽBY:

 • Dle požadavků stavby (dle zadání) navrhneme typ a množství nosníků NIL
 • Provedeme kontrolu statiky návrhu
 • Zhotovíme kladečský plán nosníků

 

OZNAČENÍ A VYRÁBĚNÝ SORTIMENT

Označení nosníku

Označení typu ložiska Označení typu nosníku Výška C
(mm)
Počet ložisek v 1bm

NIL EX – se zvýšenou únosností

NIL EX 16 NIL EX 16/1 – 16/9 160 1 až 9 ks
NIL EX 18 NIL EX 18/1 – 18/9 180 1 až 9 ks
NIL EX 20 NIL EX 20/1 – 20/9 200 1 až 9 ks
NIL EX 22 NIL EX 22/1 – 22/9 220 1 až 9 ks
NIL EX 25 NIL EX 25/1 – 25/9 250 1 až 9 ks

NIL EX R -rohový nosník

NIL EX R 18 NIL EX R 18/1–18/9 180 1 až 9 ks
NIL EX R 20 NIL EX R 20/1–20/9 200 1 až 9 ks
NIL EX R 22 NIL EX R 22/1–22/9 220 1 až 9 ks

NIL EX SM – oboustranný smyk

NIL EX SM 16 NIL EX SM 16/1–16/9 160 1 až 9 ks
NIL EX SM 18 NIL EX SM 18/1–18/9 180 1 až 9 ks
NIL EX SM 20 NIL EX SM 20/1–20/9 200 1 až 9 ks
NIL EX SM 22 NIL EX SM 22/1–22/9 220 1 až 9 ks
NIL EX SM 25 NIL EX SM 25/1–25/9 250 1 až 9 ks

NIL TEX , TEX S, TEX SM – tep. izol. ložiska 120mm

NIL TEX 16 NIL TEX 16/1–16/9 160 1 až 9 ks
NIL TEX 18 NIL TEX 18/1–18/9 180 1 až 9 ks
NIL TEX 20 NIL TEX 20/1–20/9 200 1 až 9 ks
NIL TEX 22 NIL TEX 22/1–22/9 220 1 až 9 ks
NIL TEX 25 NIL TEX 25/1–25/9 250 1 až 9 ks

NIL TEX R – tep. izol. ložiska 120mm, rohový

NIL TEX R 18 NIL TEX R 18/1–18/9 180 1 až 9 ks
NIL TEX R 20 NIL TEX R 20/1–20/9 200 1 až 9 ks
NIL TEX R 22 NIL TEX R 22/1–22/9 220 1 až 9 ks

Základní typ

NIL S 16 NIL EX 16/1 – 16/9 160 1 až 9 ks
NIL S 18 NIL EX 18/1 – 18/9 180 1 až 9 ks
NIL S 20 NIL EX 20/1 – 20/9 200 1 až 9 ks
NIL S 22 NIL EX 22/1 – 22/9 220 1 až 9 ks
NIL S 25 NIL EX 25/1 – 25/9 250 1 až 9 ks

 

Základní typ NIL EX – ložisko pro spojení betonové desky se stropní konstrukcí a současně k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl.80mm

NIL R – ložisko pro spojení rohové desky se stropní konstrukcí a k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl.80mm

NIL EX SM, TEX SM  oboustranný smyk – pro spojení betonové desky nebo atikových stěn uložené nebo vetknuté se stropní konstrukcí a současně k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl.80mm (120mm pro TEX SM), ložisko je dimenzováno na oboustranný smyk, záporný moment a menší kladný moment

NIL TEX – tepelně izolační. vložka 120mm – pro spojení betonové desky se stropní konstrukcí a k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl.120mm

NIL TEX R – tepelně izolační vložka 120mm – pro spojení rohové betonové desky se stropní konstrukcí a k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl.120mm

NIL S, TEX S – určeno pro prosté uložení betonové desky na podpěrnou konstrukci a současně k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl. 80mm (120mm TEX S), ložisko je dimenzováno na oboustranný smyk

 

SPECIÁLNÍ VÝROBKY:

Izolační nosník EX 16-25/X SPECIÁL – Nosník pro zachycení momentů a posouvajících sil se střídavým znaménkem (pro lodžie a pro balkony) v různých úrovních stropu, pro konzoly s vysokým zatížením, pro napojení svislých stěn.

Dilatační trn TR 12- dilatační trn je určen ke spojení dvou železobetonových desek nebo stěn navzájem oddělených dilatační spárou

NIL EX PO – požárně odolný s klasifikací REI 90, druh konstrukce Dp1, hodnota požární odolnosti REI 90 platí, pokud jsou výrobky NIL EX PO osazené v železobetonových stropních konstrukcích se shodnou nebo vyšší hodnotou požární odolnosti, pokud má železobetonová stropní deska prokázanou nižší hodnotu požární odolnosti, platí tato nižší hodnota i pro výrobek NIL EX POvýrobek NIL EX PO se vyrábí: NIL EX PO 16/X, 18/X, 20/X, 22/X a 25/X.

NIL MAX, TEX MAX  – ložisko se zvýšenou únosností je určeno pro spojení exponovaných částí rohových balkonů, říms a přístřešků se stropní konstrukcí a současně k jejich tepelnému oddělení izolační deskou tl. 80mm (120mm TEX MAX). NIL MAX a TEX MAX se vyrábí: NIL MAX (TEX)16/X, NIL MAX (TEX)18/X, NIL MAX (TEX) 20/X, NIL MAX (TEX)22/X  a NIL MAX (TEX)25/X.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tepelné mosty v betonových deskách

V konstrukci obvodových zdí se projevují důsledky tepelných mostů mnohem výrazněji než dříve a to například u průběžných betonových stropů s balkonem, s atikou nebo stěnou. Betonové stropy zasahující z vytápěného prostoru do venkovního vedou chladnější teplotu do budovy. Důsledkem toho jsou vyšší náklady na vytápění, vznik plísní a poruchy ve zdivu.

Izolační nosník NIL tepelně odděluje vnější krakorcovou desku od vnitřního stropu. Tepelný most se přeruší pomocí izolačního materiálu tl. 80mm nebo 120mm. Izolační nosník NIL současně drží balkonovou desku.

Funkce, složení nosníku NIL a geometrie

Funkce:
Izolační nosníky se používají k přerušení tepelného mostu u předsazených betonových konstrukcí a k přenosu tahových, smykových a tlakových sil.

Složení nosníku NIL:
Izolační nosník NIL je složen z kotevních ložisek, která jsou společně s izolačními deskami spojeny v jeden celek. Délka výrobku je dle zadání zhotovena na míru. Díky tomu se systém vyznačuje vysokou variabilitou a snadnou manipulací.

 • Ložiska jsou vyrobena svařením nerezových prvků (tažený prut a diagonální tlačená část) a betonářské oceli, tlačné opěrky z úhelníku. Nosné prvky jsou svařeny do stabilního prvku. (Výška se stanovuje dle statického výpočtu.) Ložisko je symetrické, tzn. nezáleží na straně stropní a balkonové (pokud se nejedná o speciální výrobek).
 • Izolant je extrudovaný polystyren tl. 80mm nebo 120mm.
 • Spojovací prvky pro spojení jednotlivých ložisek a izolantu se používá betonářská ocel Ø 6mm. Spojením vznikne prvek potřebné délky.

Statické hodnoty

Únosnost ložisek NIL EX na 1bm

MRd1 = ohybová únosnost (kNm) pro délku balkonu 1m
VRd1 = smyková únosnost (KN) ložisek pro délku balkonu 1m

16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 25 cm
Ks/m vzdálenost ložisek MRd1 (kNm) VRd1 (kN) MRd1 (kNm) VRd1 (kN) MRd1(kNm) VRd1 (kN) MRd1 (kNm) VRd1 (kN) MRd1 (KNm) VRd1 (kN)
2 50 cm 10 26,6 12,22 29,6 14,44 32,4 16,68 35 20,4 40,4
2,5 40 cm 12,5 33,25 15,275 37 18,05 40,5 20,85 43,75 25,5 50,5
3 33,5 cm 15 39,9 18,33 44,4 21,66 48,6 25,02 52,5 30,6 60,6
3,5 28,5 cm 17,5 46,55 21,385 51,8 25,27 56,7 29,19 61,25 35,7 70,7
4 25 cm 20 53,2 24,44 59,2 28,88 64,8 33,36 70 40,8 80,8
5 20 cm 25 66,5 30,55 74 36,1 81 41,7 87,5 51 101
6 16,5 cm 28,8 76,61 35,19 85,25 41,59 93,31 48,04 100,80 58,75 116,35
7 14,5 cm 31,19 82,95 38,11 92,31 45,03 101,04 52,02 109,15 63,62 125,99
8 12,5 cm 33,32 88,63 40,72 98,63 48,11 107,94 55,58 116,62 67,97 134,61
9 11 cm 35,96 95,64 43,94 106,43 51,92 116,46 59,57 125,84 73,35 145,26
10 10 cm 37,25 99,09 45,52 110,26 53,79 120,69 62,13 130,38 75,99 150,49

 

Únosnost jednoho ložiska NIL EX

MRd1 = ohybová únosnost jednoho ložiska
VRd1 = smyková únosnost jednoho ložiska

16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 25 cm
MRd1 (kNm) VRd1 (kN) MRd1(kNm) VRd1(kN) MRd1(kNm) VRd1(kN) MRd1(kNm) VRd1(kN) MRd1(kNm) VRd1(kN)
5,0 13,3 6,11 14,8 7,22 16,2 8,34 17,5 10,2 20,2

 

Únosnost jednoho ložiska NILS / TEX S

VRd1 = smyková únosnost jednoho ložiska

16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 25 cm
VRd1 (kN) VRd1(kN) VRd1(kN) VRd1(kN) VRd1(kN)
20 / 16 20 / 16 20 / 16 20 / 16 20 / 16

 

Únosnost jednoho ložiska NIL MAX / TEX MAX

MRd1  – ohybová únosnost jednoho ložiska

VRd1 – smyková únosnost jednoho ložiska

16cm 18cm 20cm 22cm 25cm
MRd1 (kNm) VRd1(kN) MRd1(kNm) VRd1(kN) MRd1(kNm) VRd1(kN) MRd1(kNm) VRd1(kN) MRd1(kNm) VRd1(kN)
6,7 13 8,2 15 13 18 15 20 17,7 21

ZPŮSOBY POUŽITÍ

 • Bednění konzolové desky osadit s požadovaným nadvýšením podle statického výpočtu.
 • Uložit do bednění spodní výztuž stropní desky a spodní výztuž konzoly.
 • Uložit horní výztuž stropní i konzolové desky společně s Izolačními nosníky NIL EX 16/X při tloušťce balkonové desky 160mm, NIL EX 18/X při tloušťce balkonové desky 180 mm, NIL EX 20/X při tloušťce balkonové desky 200 mm, NIL EX 22/X při tloušťce balkónové desky 220mm nebo NIL EX 25/X při tloušťce balkonové desky 250mm. Počet ložisek „X“ v nosníku určí statický výpočet.
 • Navázat nebo navařit horní výztuž balkonové a stropní desky na výztuž vyčnívající z ložiska, to je na dvojice ΦR 10. Rozdělovací výztuž bude ležet pod nosnou horní a nad nosnou spodní výztuží.
 • Osadit spojovací výztuž tvaru U, která spojí horní a spodní výztuž na obou okrajích balkónové a stropní desky.
 • Provede se betonáž balkónové a stropní desky betonem třídy nejméně  C 25/30 nebo C30/37. Betonovou směs je nutno ukládat stejnoměrně a současně po obou stranách ložisek.

KVALITA – CERTIFIKACE

Shoda výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky je zajišťována na úrovni vlastní výrobní kontroly dle platných směrnic a nařízení.

Prohlášení výrobce je vydáno s použitím následujlclch dokladů pro NIL:
Protokol č. 040-056392 ze dne 3. listopadu 2017
Certifikát č. 040-056403 ze dne 3. listopadu 2017

Prohlášení výrobce je vydáno s použitím následujlclch dokladů pro NIL PO:
Protokol č. 040-056911 ze dne 3. ledna 2018
Certifikát č. 040-056992 ze dne 3. ledna 2018

Vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním
Praha s. p., Autorizovaná osoba 204,
Pobočka 0400 – Teplice.

 

Na vaše dotazy vám odpoví

Ing. Marcel Münch


Nezávazná poptávka

Rádi vám na základě bližších informací a podkladů připravíme nabídku na míru.

Přejít k poptávce