Přejít k poptávce

Roletové překlady YRP a RONO

Slouží pro občanské a bytové stavby pro umístění venkovní předokenní roletové schránky s možností dodatečné montáže rolety.

PŘEKLAD YRP

Nosné roletové překlady YRP jsou nosné překlady sendvičového charakteru, které jsou tvořeny nosným ocelovým jádrem a pohledové vrstvy z tvárnic YTONG z venkovní strany a z vnitřní strany je obložena tvárnicí MULTIPOR tl.120mm. Ocelové jádro nosného překladu obsahuje vnitřní prostor pro předokenní roletovou schránku nebo pro venkovní žaluzii. Roletové překlady jsou nosné prvky, které jsou navrženy pro zatížení betonovými nebo keramicko betonovými stropy, zdivem a vlastní hmotností.

Hlavní výhody

 • Je navržen v systému YTONG – ideální podklad pro omítky – plášť tvoří stejný podklad jako okolní zdivo
 • Usazuje se na zdivo tloušťky 300mm, 375mm, 450mm a 500mm
 • Překlad je nosný a plně vyhovuje statickým parametrům
 • Překlad umožňuje spojení s věncem
 • Tepelný odpor je 2,67 m2K/W
 • Prostor pro roletu je 180mm šířka a 237mm výška
 • Je vhodný pro montáž předokenních rolet a žaluzií
 • Rolety je možné montovat dodatečně
 • Ovládání ruční nebo elektrické

PRODUKTY YRP

Označení Délka (cm) Max. světlost otvoru (cm) Délka uložení (cm)
YRP 18/60 90 60 15
YRP 18/90 120 90 15
YRP 18/120 150 120 15
YRP 18/150 180 150 15
YRP 18/180 220 180 20
YRP 18/210 260 210 25
YRP 18/240 300 240 30
YRP 18/270 330 270 30

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE PŘEKLADU YRP

 1. Materiály: nosná konstrukce z oceli S235
 2. Izolační vrstvy:
  desky YTONG tl. 50 mm z materiálu P4 – 500 na vnějším povrchu překladu
  desky MULTIPOR tl.120mm na vnitřní straně překladu
 3. Velikost prostoru pro roletovou schránku je 180 x 237 mm
 4. Tepelný odpor: R = 2,65 m2 K/W přes vnější stěnu
 5. Hmotnost: 49 kg/m
 6. Pro sílu zdí 375, 400 mm; speciální pro 300 mm, 440 mm
 7. ATYP – zalomené prosklené stěny až do délky 4000mm a další tech. řešení dle požadavku zákazníka.

Rozměry

Označení Délka (cm) Max. světl. otvoru (cm) Délka uložení (cm) Hmotnost (kg)
YRP 18/60 90 60 15 47
YRP 18/90 120 90 15 59
YRP 18/120 150 120 15 73
YRP 18/150 180 150 15 86
YRP 18/180 220 180 20 105
YRP 18/210 260 210 25 123
YRP 18/240 300 240 30 136
YRP 18/270 330 270 30 153

 

Dovolené zatížení překladu

Délka překladu (mm) délka uložení (mm) Max. světlost (mm) Návrhové zatížení fd(kN/m) Char. hodnota zatížení při uložení na roznášecí betonový podklad fn1 (kN/m)
900 150 600 76 60
1200 150 900 57 45
1500 150 1200 46 36
1800 150 1500 38 29
2200 200 1800 42 32
2600 250 2100 44 34
3000 300 2400 35 27
3300 300 2700 26 20

MANIPULACE A ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ PŘEKLADU YRP

Manipulace

Manipulace je povolena pouze za čela překladů u překladů od celkové délky 2,2m tj YRP 18/180 a delších jsou překlady opatřeny manipulačními oky z betonářské oceli průměru 6 mm.

Způsob zabudování

 • překlad se osazuje do zdící malty YTONG
 • překlad se uloží tak, že u vnějšího líce stěny je strana s nápisem YTONG YRP ( u vnitřního líce je strana s deskou MULTIPOR)
 • na překlad se osadí stropní konstrukce ( např.stropní panely SPIROLL, skládaný strop –nosníky a vložky, Ytong-panely, atd.), je nutno dodržet min.uložení stropní konstrukce 240 – 270 mm s ohledem na použitý typ stropu . Dále věncovka, vloží se výztuž věnce a zabetonuje se stropní deska současně s věncem betonem C25/30.
 • překlady jsou určeny pro zdivo tloušťky 300 , 375 a 499 mm; při síle 300 mm je nutno toto konzultovat s výrobcem TEMA Klášterec n.O. s.r.o.
 • pokud je nutné věnec vytvořit v úrovni překladu je toto možné , ale je nutné na konce navařit vhodné příložky pro spojení s pruty věnce.

DOPRAVA PŘEKLADŮ

Podmínky pro přepravu:

Od 0 do 5bm překladů – cena dopravy 2.500,- Kč + DPH
Od 5,1bm do 15bm – cena dopravy 1.500,- Kč + DPH
Od 15,1bm doprava zdarma
Platí po celé ČR.


PŘEKLAD RONO

Keramobetonová překlady RONO A (vnitřní nosné) a RONO B (vnější roletové) se používají ve spojení se ztužujícím věncem a překlady 23,8 jako nosné prvky nad okenní otvoty ve vnějších stěnách zděných konstrukcí pro umístění venkovní předokenní roletové schránky s možností dodatečné montáže rolet.

Hlavní výhody:

 • ve spojení se ztužujícím věncem a překlady 23,8 plně staticky účinné
 • vhodné pro všechny tlouštky vnějších stěn od 365 do 440 mm
 • vysoká únosnost pro všech narozpětí
 • stejná výška jako u cihelných bloků
 • ideální podklad pod omítku
 • pro rolety do otvoru šířky max. 2750 mm
 • pro rolety do otvoru výšky max. 2650 mm
 • možnost dodatečné montáže rolety a výměny rolet
 • optimální poloha okna vůči parapetu

PRODUKTY RONO

Označení překladu Délka (mm) Uložení (mm) Světlost (mm) q (kN/m) hmotnost
(kg)
RONO A+B 100 1000 125 750 32,0 131
RONO A+B 125 1250 125 1000 32,0 159
RONO A+B 150 1500 125 1250 32,0 187
RONO A+B 175 1750 125 1500 32,0 216
RONO A+B 200 2000 200 1600 32,0 251
RONO A+B 225 2250 200 1850 32,0 279
RONO A+B 250 2500 250 2000 32,0 329
RONO A+B 275 2750 250 2250 32,0 359
RONO A+B 300 3000 250 2500 26,5 389
RONO A+B 325 3250 250 2750 26,5 419

TECHNICKÉ ÚDAJE

RONO překlady se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladů.

RONO A RONO B
Beton třídy C 20/25 Beton třídy C 20/25
Výztuž – nosná 2x R 14 mm (10 505) Výztuž – nosná 4x R 10 mm (10 505)
Výztuž – spřáhovací 1x R 6 (8) mm
(10 505) po 180 mm
Výztuž – spřáhovací 2x 4 mm po 360 mm po 180 mm
pro překlady dl. 1750 mm a delší (nerezová ocel DEHA)
Rozměry překladu (š×v×d) 100 x 240 x 1000 a 3250 mm Rozměry překladu (vd) 215 x 240 x 1000 až 3250 mm
Hmotnost cca 35 kg/m Rozměry schránky ( x v x d) 175 x 150 x 770 až 2770 mm
(podle max. světlosti překladů)
Součinitel tepelné vodivosti 1,00 W/(mK) Hmotnost max. 74 kg/m

Reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: RONO A – R 120 DP1 | RONO B – R 60 DP

Překlady s vápenocementovou omítkou tl. 20 mm nanesenou na upevněné pletivo:

RONO A i B – R 180 DP1 (ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)

ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ

S překlady RONO se manipuluje pomocí závěsných ok zabudovaných na koncích překladů. Překlady RONO se osazují do lože z cementové malty – nosný překlad RONO A do vnitřního líce a roletový překlad RONO B do vnějšího líce obvodové stěny. Složený překlad je nutné podepřít montážními podporami – RONO A podepřít pod každým stropním nosníkem uloženým na překlad, RONO B při délce překladu do 2500 mm včetně jednou podporou uprostřed, u delších dvěma podporami v třetinách světlého rozpětí.

Mezi překlady se vloží svislá tepelná izolace takové tloušťky, aby zcela vyplnila mezeru mezi oběma překlady (u stěn tloušťky 440 mm se mezi RONO překlady osadí překlad 23,8). Na takto přichystaný překlad se uloží stropní konstrukce tvořená keramobetonovými nosníky a cihelnými vložkami. V místě uložení stropních nosníků na překladu RONO A se z překladu odstraní překážející přahovací výztuž tak, aby nosníky bylo možné na překlady osadit. Odstraněním této výztuže nedojde ke snížení únosnosti, neboť je do překladu zabudována ve dvojnásobném počtu oproti požadavku statického výpočtu.

Po uložení stropních vložek MIAKO se do vnějšího líce stěny nad překlad RONO B osadí překlad 23,8 stejné délky, ke kterému se zevnitř přísadí svislá tepelná izolace. Mezi tuto izolaci a konce stropních nosníků se umístí vodorovná tepelná izolace tak, že se napíchne na trny z nerezové oceli (vyvěšovací výstuž), pokus je jimi překlad RONO B vybaven (délky překladu 1750 až 3250 mm). Spřahovací výztuž vyčnívající z překladů RONO A se konstrukčně sváže s výztuží ztužujícího věnce, který je součástí stropní desky, v místě jejího uložení na svyslou nosnou konstrukci a celý styk se zalije betonem minimální třídy C 16/20 současně se stropní deskou. Tímto způsobem je zajištěna plná únosnost složeného roletového překladu.

Pro výztuž ztužujícího věnce nad roletovým překladem RONO jsou stanoveny tyto minimální požadavky:
Horní výztuž – pokud na základě statického výpočtu pro konkrétní případ nebude určeno jinak, umístí se v horní části věnce min. 3x V 10 pro překlady do délky 2500 mm a min. 3x V 16 pro překlady délky 2750 až 3250 mm. Délka prutů V 16 se rovná minimálně délce překladu + 2 x 700 mm, přičemž musí být zajištěno řádné spojení této výztuže s výztuží věnce. Spodní výztuž – doporučují se minimálně 3x V 10 ( 1 prut V 10 privléci okem spřahovací výztuže překladu RONO A). Třmínky ztužujícího věnce nad překladem RONO – doporučuje se V 6 po 150 mm.

DOPRAVA PŘEKLADŮ

Podmínky pro přepravu:

Od 0 do 5bm překladů – cena dopravy 2.500,- Kč + DPH
Od 5,1bm do 15bm – cena dopravy 1.500,- Kč + DPH
Od 15,1bm doprava zdarma
Platí po celé ČR.

Na vaše dotazy vám odpoví

Milan Eichler


Nezávazná poptávka

Rádi vám na základě bližších informací a podkladů připravíme nabídku na míru.

Přejít k poptávce